AUKTIONSVILKOR KÖPARE.

Varan köpes i befintligt skick. Roland lindgrens Vapen AB:s värderingsmän har gjort en bedömning om varje varas skick samt modell och funktion. Dom texter och beskrivningar som gjorts på vapnen får bara ses som en vägledande beskrivning Roland lindgrens Vapen AB frånskriver sig allt ansvar för felaktigheter i dessa beskrivningar. Det åligger köparen att själv skaffa sig full information om dom varor som man önskar lägga bud på. Varorna/vapnen skall tillfullo vara betalda vid uthämtningstillfället. Det åligger köparen att uppvisa kvitto att betalning skett. Låne licenser utfärdas inte under några omständigheter på inropade vapen På köparens pris så tillkommer en slagavgift på 20% inkl. Moms. 

AUKTIONSVILLKOR SÄLJARE.

Det åligger säljaren att kontrollera att hans vara beskrivs på ett korrekt sätt. Dom utgångspriser som visas på auktionen är lägsta tänkbara pris och får ses som bevakningspris för säljarens räkning . Om säljaren ogillar satta bevakningspriser så skall han snarast informera auktionsansvarig hos Roland lindgrens Vapen AB om detta. Varor med ett klubbat pris på under 2000kr så är säljarprovisionen 25% inkl.Moms. Varor med ett klubbat pris på över 2000kr så är säljarprovisionen 10% inkl.Moms. Varor med ett klubbat pris på över 50000kr så är säljarprovisionen 5% inkl.Moms Tillkommer en fast kostnad på varje vapenförsäljning på 150  kr/inkl.Moms 

Avhämtning utav inropade vapen

Vapen som inropats ligger hos HUNT Stockholm under en tid utav max.3månader. Sedan så kommer vapnets om inget annat överenskommits att säljas på auktionen. Då kommer köparen att bli säljare utav vapnet. Med dom förutsättningar som beskrivs i texten Auktionsvillkor säljare. Uthämtning utav vapen sker i överensstämmande med rikspolisstyrelsens regelverk i vad gäller giltig vapenlicens. Giltigt handelstillstånd med vapen i original gör att vapen kan uthämtas direkt efter att klubbslag/tid registrerat köparen . Köparen ombesörjer själv transport utav vapnet. Om transporten inte följer gällande lagar och direktiv kommer Roland Lindgrens Vapen AB att vägra utlämning av vapenet. Roland Lindgrens Vapen AB kan vara behjälplig vid förpackning utav köpta vapen/varor.Vid export av vapen kan Roland lindgrens Vapen AB vara behjälplig vid transport inom EU. Dock så åligger det köparen att skaffa fram de tillstånd som behövs för att vapen skall kunna accepteras i mottagarland. Vid export utanför EU land så får man ta det ifrån fall till fall på grund utav mottagarländernas skiftande lagstiftning. Dock gäller det att alla avgifter och kostnader i förväg är betalda.