VAPENLICENS ANSÖKAN
Blankett för ansökan finner du på Polisens hemsida Polisen.se Du knappar dig fram via service, blanketter, vapen och ansökan om
Licens för vapen.
Vi hjälper dig med ansökan genom telefon kontakt där vi får alla dina upp-
gifter som vi sammanfogar med de uppgifter som vapenhandlaren skall lämna
till vapenhandläggaren. Du får anvisning om betalning när du lämnar i ansöka till poliskontoret.
Glöm ej att skriva under handlingen på sista sidan.
Vi skickar blanketten till dig vi mail, har du inte mail så kommer den via snigelpost.Vapen
Information om tillståndspliktiga skjutvapen, hur du gör för att söka vapenlicens och lagar och regler som rör olika typer av vapen.


Viktigt fylla i alla uppgifter i ansökan
För att handläggningen av din licensansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att alla uppgifter är ifyllda. Om något saknas måste kompletteringar begäras, vilket förlänger handläggningstiden. Tänk på att avgiften måste vara betald innan din ansökan behandlas.

Regler för skjutvapen
Du hittar utförlig information om vilka regler som gäller för skjutvapen i
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3).


Ammunition
För att få ha ammunition måste du ha tillstånd av polisen. Tillstånd krävs dock inte för ammunition till vapen du har rätt att använda för skjutning.

Skjutvapen i dödsbo
När en person som äger skjutvapen har avlidit ska den som har hand om dödsboet inom tre månader göra en anmälan till polisen. Anmälan ska innehålla uppgifter om de vapen som finns i dödsboet, vem som har hand om vapnen för dödsboets räkning och hur vapnen förvaras. Inom ett år från dödsfallet ska vapnen avvecklas, exempelvis genom att de överlåts till en privatperson eller en vapenhandlare. Vapnen kan också lämnas in till polisen för skrotning eller för inlösen av staten.

Märkning av vapen
Det är lag på att skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen på ett närmare angivet sätt. Detta innebär att tillverkaren ska märka vapnet med namn, land, serienummer och tillverkningsår. Även vapen och vapendelar som förs in i Sverige ska förses med märkning